• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC presenta el llibre 'Pobresa energètica. Regulació jurídica i protecció dels drets de les persones'
L'FMC presenta el llibre 'Pobresa energètica. Regulació jurídica i protecció dels drets de les persones'


La Federació de Municipis de Catalunya ha presentat aquest matí al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració de TransJus aquest llibre, que és el resultat de la jornada organitzada per l'FMC i TransJus el passat dia 12 de febrer que va analitzar quina és la situació actual i quines són les perspectives de futur en la lluita contra la pobresa energètica a Catalunya

04/06/2018

En l'acte de presentació, s'ha celebrat una taula rodona sobre la pobresa energètica: mercat, política i gestió pública, amb la participació de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda de Mar; Francesc Valls, periodista del diari El País; i Laura Díez, professora titular de universitat acreditada com catedràtica ANECA, directora del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i membre de TransJus; tot moderat per Juli Ponce, director de l'Institut de Recerca de la Universitat de Barcelona TransJus.

El president de l'FMC, en la seva intervenció, ha destacat que cal reflexionar i debatre sobre la vulnerabilitat energètica més enllà de les conjuntures, com a un factor rellevant d’exclusió que forma part d’aquest escenari estructural d’exclusió social que patim després de la crisi i al qual les comunitats locals, els governs locals, hem donat resposta sense tenir ni els instruments jurídics adients ni els recursos pressupostaris adequats.

En aquest sentit,Xavier Amor ha afegit que el que ens interessa als governs locals és que els marcs jurídics siguin viables i ens permetin fer polítiques públiques. La necessitat d’establir una mena de protocol per assegurar la seva efectiva implantació ja revela febleses: un protocol que, com sabeu, va estar impulsat per gairebé tota la xarxa institucional, que els tribunals han rebutjat i que les entitats municipalistes intentem defensar via apel·lació davant el TSJC. Veurem amb quin resultat. Mentrestant, el bo social implantat pel govern de l’Estat es presenta amb més solidesa jurídica, com a alternativa que fa front a alguns aspectes que la Llei 24/2015 no ha pogut protegir amb la fortalesa necessària.Una altre aspecte a destacar és que els recursos a l’abast de la implantació de la nostra Llei –econòmics i humans– estiguin a l’alçada. Malauradament, tampoc no ho han estat fins ara. Els municipis han hagut de fer-hi front esperant la resposta tardana del govern.

I finalment ha remarcat que el que nosaltres volem es tornar a l’AGENDA LOCAL en el finançament de les llars d’infants, en la salut, en pobresa energètica, en les polítiques públiques d’habitatge. i ha acabat dient que les reflexions de la Jornada d’avui potser ens ajudin a trobar solucions i a millorar la situació per tal que el camí emprès per la Llei 24/2015 sigui transitable, sigui jurídicament gestionable i, per sobre de tot, continuï sent finançable per les administracions que en tenen la responsabilitat. Nosaltres, els municipis, hem fet tot el que ha estat fins ara a les nostres mans per minar els efectes d’aquesta singular i dramàtica manifestació de la pobresa i ho continuarem fent en el futur, però demanem seguretat jurídica i recursos si volem construir una política pròpia en pobresa energètica.

El format del llibre respecta la concepció original de la jornada, pensada per anar d’allò més general a allò més particular, amb visions transdisciplinars: des del marc constitucional fins a les regulacions sobre pobresa energètica de l’Estat i de Catalunya, el rellevant, i difícil, paper dels ens locals i la litigiositat judicial vinculada al tema. Per a això comptem amb rellevants acadèmics amb diferents perspectives (Dret constitucional, Dret administratiu, gestió pública, polítiques públiques), una visió des de la pràctica professional del Dret, una mirada des de l’important paper dels ombudsmen catalans, tant la Sindicatura de Greuges com el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya i una reflexió de caràcter internacional sobre com aborden aquest problema altres països del nostre entorn europeu.

Les conclusions que es van derivar de la jornada ara es podran llegir en les contribucions recollides en aquest volum.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa de l'acte
Informació de les jornades


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC