• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es reestructuren els departaments ministerials
Es reestructuren els departaments ministerials


Reial decret 355/2018, de 6 de juny, publicat al BOE número 138, de 7 de juny de 2018

12/06/2018

L'Administració General de l'Estat s'estructura en els següents departaments ministerials:

Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

Ministeri de Justícia.

Ministeri de Defensa.

Ministeri d'Hisenda.

Ministeri de l'Interior.

Ministeri de Foment.

Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat.

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

Ministeri per a la Transició Ecològica.

Ministeri de Cultura i Esport.

Ministeri d'Economia i Empresa.

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Queden suprimits els següents departaments ministerials i òrgans superiors:

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials.

Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Secretaria d'Estat d'Assumptes Europeus.

Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats.

Secretaria d'Estat de Cultura.

Secretaria d'Estat d'Ocupació.

Secretaria d'Estat per a les Administracions Territorials.

Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació.

Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat.

Les referències de l'ordenament jurídic als òrgans que, per aquest reial decret, se suprimeixen s'entendran realitzades als que, per aquesta mateixa norma, es creen i els substitueixen o assumeixen les seves competències.

Aquest reial decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC