• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Governança participativa del patrimoni cultural
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Governança participativa del patrimoni cultural


El patrimoni cultural europeu és un testimoni de la història del continent que constitueix un valor d'identificació de la població i un element d'inspiració de la innovació i la creativitat. Tot plegat, doncs, fa d'aquesta herència un actiu estratègic que, a més de protegir, cal que sigui viscut i compartit amb la ciutadania. La governança participativa del patrimoni cultural pretén la transformació dels sistemes de gestió i dels mecanismes d'identificació amb el patrimoni aprofitant les sinergies entre ciutadans, experts, empreses implicades i societat civil

14/06/2018

Però aquest no és un procés senzill ni un model universal; per assegurar-ne l'èxit és necessari dissenyar un procés de transició adaptat a cada realitat local, que ha de tenir en compte:

- La creació de les condicions necessàries: facilitant informació, assegurant la capacitació dels responsables en matèria de gestió participativa i dinamitzaicó comunitària, identificant els actors potencialment participants, desenvolupant una visió compartida i creant un clima de cooperació.

- L'abordament del procés de transformació: atraient l'interès dels participants, potenciant la comunicació i la transparència, i posant èmfasi en la importància de la responsabilitat compartida sobre els béns comuns.

Les potencialitats d'aquest canvi de paradigma en la gestió del patrimoni cultural es fan pal·leses amb les bones pràctiques exposades, entre les quals:

- La construcció de l'Ivanic-Grad Museum (Croàcia) a partir de la mobilització comunitària impulsada per una associació amb l'objectiu de preservar el patrimoni històric local.

- La Fundació Alemanya per a la Protecció de Monuments: una gran associació alemanya que treballa conjuntament amb organismes públics de conservació i amb inicatives comunitàries per a la localització i preservació de patrimoni històric amenaçat.

- Municipis amb Herència Històrica (Dinamarca): un projecte impulsat pel govern danès per oferir assessorament i finançament a municipis interessats en preservar patrimoni cultural en col·laboració amb ciutadans i societat civil.

- Detectius de metalls: l'associació de detectos de metalls de Dinamarca col·labora amb el Museu de North Jutland per en la localització de restes històroques i jaciments.

- El Centre per a l'Arquitectura Rural d'Estònia organitza tallers i cursos en pobles del país dirigits a propietaris de construccions rurals tradicionals amb l'objectiu d'assegurar-ne la conservació i catalogació.

- Fent seguiment sobre el desenvolupament del procés: establint indicadors d'avaluació, divulgant els beneficis per a la comunitat, etc.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC