• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Sessió a l'FMC per debatre la contaminació acústica
Sessió a l'FMC per debatre la contaminació acústica


El dimarts 10 de juliol es va celebrar una jornada a la seu de la Federació de Municipis de Catalunya, presentada per Àngel Garcia Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer, en la què Héctor Garcia Morago, magistrat de la Sala del Contenciós del TSJC reflexiona sobre els drets fonamentals de la Constitució i la contaminació acústica, i Víctor Siles Marc, advocat de la Direcció General d’Assumptes Contenciosos de la Generalitat, analitza la normativa i la jurisprudència més recent sobre la contaminació acústica

10/07/2018

La producció del soroll és inherent a la condició humana, però és veritat que la seva intensitat s’ha incrementat de forma notable en les societats postindustrialitzades, fins al punt de no ser ja exclusi­vament una qüestió inter-privatos sinó que ha passat a convertir-se en una altra qüestió amb transcendència amb l’ordre públic. Avui es reconeix el dret al descans i a la salut i és necessari delimitar la forma en què es pot produir soroll, el moment i la seva intensitat. Aquí ens trobem amb el vell reglament d’activitats molestes de 1961 i amb totes les ordenances locals.

El soroll, la contaminació acústica, constitueix un perill per a la sa­lut, especialment, en els grans nuclis poblacionals i també una pri­meríssima preocupació ciutadana i dels governs locals, autonòmics, estatals i europeus. Aquesta contaminació incideix en el dret a la vida i a la integritat física i moral, en el de la intimitat i inviolabilitat del domicili, i també en el de gaudir d’un medi ambient adequat.

La competència bàsica sobre aquesta matèria correspon a l’Estat sense perjudici de les mesures addicionals que puguin establir les comunitats autònomes i els ens locals. Les col·lisions competencials es poden produir fàcilment i per a solucionar-les s’haurà d’acudir, entre d’altres mecanismes, al principi de prevalença del dret estatal.

La protecció contra la contaminació acústica no es limita, exclu­sivament, als drets constitucional i administratiu (local) sinó que abasta els drets europeus, penal i civil, atesa la transcendència de la mateixa.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC