• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La transformació digital i la simplificació dels permisos d'obres
La transformació digital i la simplificació dels permisos d'obres


L'FMC, amb la col·laboració del Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local i Enginyers Industrials de Catalunya, organitza una jornada el dimarts 6 de novembre, amb l'objectiu de donar a conèixer la Idoneïtat Tècnica com a sistema de simplificació administrativa en els processos d’intervenció municipal pels permisos d’obres i els seus avantatges per l’ajuntament, explicar l’experiència dels col·legis professionals i donar a conèixer quin és el procés d’implantació i els possibles impactes en la gestió municipal

15/10/2018

La transformació digital permetrà a les administracions públiques millorar l’atenció al ciutadà i optimitzar els processos interns relatius a la gestió de la informació i la documentació, cobrint aspectes normatius. Les noves regulacions establertes per la Llei 16/2015 de simplificació administrativa i la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques obliga Administracions i entitats de dret públic a simplificar els procediments i tramitar electrònicament.

En aquesta jornada, adreçada a tècnics municipals, secretaris, assessors jurídics i gestors de serveis informàtics, es pretén donar a conèixer el model de funcionament dels informes d'idoneïtat tècnica dels Col·legis com a Entitats Col·laboradores de l’Administració en el procés de simplificació administrativa dels tràmits d’intervenció municipal per obtenir permisos d’obra i la interoperabilitat telemàtica de documents tècnics amb els Col·legis.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC