• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC analitza la participació, la transparència i el bon govern, en un curs que acaba avui
L'FMC analitza la participació, la transparència i el bon govern, en un curs que acaba avui


La governança, participació i innovació social; el bon govern i el model de l'Administració deliberativa; i la transparència i l'ètica, han estat els tres eixos de debat que la Federació de Municipis de Catalunya ha programat en un curs que va començar el 22 d'octubre, va continuar el 29 d'octubre i ha acabat aquest matí

05/11/2018

El punt de partida que explica la necessitat d’un canvi de model de les organitzacions i institucions públiques es troba precisament en els canvis en la societat. Una societat cada vegada més complexa, més diversa i més dinàmica. Trets de les societats actuals que poden agrupar-se sota el concepte de canvi i incertesa però que cada un d’ells per separat comporta unes implicacions específiques i rellevants en la gestió pública.

Per apropar-se i interpretar aquesta "nova societat”, per debatre amb la ciutadania les polítiques i estratègies i per implementar les actuacions i els programes calen noves formes en les estructures administratives on els valors dominants seran la col·laboració, transparència i la confiança a través d’un diàleg constant. El model de l’Administració deliberativa pretén incorporar aquests valors en la seva estratègia i actuació amb la xarxa com a rerefons per tal d’incorporar les diferents visions i interessos que conflueixen en l’espai públic. Paral•lelament, aquesta participació necessitarà el foment de la transparència com a revers de la mateixa moneda per fer creïble el model i per apropar sense filtres l’Administració a la ciutadania.

El model d’Administració deliberativa té una traducció política basada en el Bon Govern. Un bon govern que parteix de la lògica de la governança (governance), on necessàriament l’Administració pública, tot i ser-ne el principal actor, haurà de desenvolupar l’acció en un nou context i partint de lògiques d’interrelació que superaran la lògica de l’eficiència i l’eficàcia com a únics principis rectors. Això ho farà a partir de tres paràmetres: transparència, col·laboració i participació.

Per trobar-li un sentit d'allò públic caldrà treballar sobre el paper dels valors en l’administració local. Codi ètics, codis de conducta i sistemes d’integritat doten de sentit de lo públic en aquesta nova manera de fer.

El curs ha estat impartit per Michael Donaldson, llicenciat en Dret per la UBarcelona i màster en gestió pública per l’UAB-ESADEUPF. i coordinador de Modernització i Estratègia Administrativa de l’Ajuntament de Gavà.

A la primera sessió del 22 d'octubre es va debatre la governança, la participació i la innovació social (administració i societat: binomi indissoluble; model de governança; de la societat industrial a la societat del coneixement:actors externs: innovació social i moviments socials; els casos d’innovació social i el paper de l’administració; i els fonaments de la participació: el qui, el què i el com).

A la segona sessió, es van analitzar el bon govern i el model de l'Administració deliberativa (fonaments de la participació: Instruments, fases i criteris; experiència d’urbanisme i participació; els pilars de l’Administració deliberativa: col·laboració i confiança: els passos per la seva consolidació i condicions; la transversalitat: conceptes i mecanismes; i una experiència d’Administració deliberativa).

I, finalment, la tercera sessió d'avui ha estat el torn de la transparència i ètic (contingut i límits de la transparència; Llei de transparència i bon govern; normativa; impacte de la transparència en les institucions; com implementar la transparència; de la transparència al retiment de comptes; una experiència d’Administració electrònica i retiment de comptes; dades obertes: TIC al servei de la col·laboració; valors i ètica pública: codis de conducta i sistema d’integritat).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC