• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Seminari de Relacions Col·lectives 2018 compta amb un programa fruit de la col·laboració conjunta de l'FMC i els sindicats UGT i CCOO
El Seminari de Relacions Col·lectives 2018 compta amb un programa fruit de la col·laboració conjunta de l'FMC i els sindicats UGT i CCOO


Amb 259 inscrits, aquest Seminari, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya i que ha començat avui 31 d'octubre, celebrarà dues sessions més als mesos de novembre i desembre, amb un programa que ha estat elaborat conjuntament amb la col·laboració dels sindicats UGT i CCOO. La sessió d'avui ha comptat amb ponències sobre nous pressupostos i noves polítiques d'ocupació pública; sobre els estímuls a la jubilació anticipada i els premis a l’ordinària dels empleats públics; sobre la indemnització dels contractes temporals en l’administració pública després de la revisió del TJUE de la doctrina 'De Diego Porras'; i sobre les retribucions i la jornada de treball dels funcionaris públics després de la LGPE de 2018

31/10/2018

A la següent sessió del Seminari de Relacions Col·lectives, que tindrà lloc el 28 de novembre, tindrem una perspectiva més oberta: s’iniciarà amb una exposició del professor de Ciència Política i de l’Administració, Javier Cuenca Cervera, sobre la configuració dels òrgans de selecció del personal en les administracions públiques. A continuació, intervindrà Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de universitat acreditat i consultor institucional, amb una ponència sobre l’enfocament preventiu en la protecció de dades personals desprès de l'RGDP, amb una especial referència al paper i la funció dels codis de conducta en aquest camp. Unes col·laboracions que seran completades amb la participació de Mikel Gorriti Bontigui, doctor en Psicologia i assessor de la Direcció General de la Funció Pública del Govern Basc, amb una exposició sobre els llocs de treball del futur en el sector públic.

La tercera sessió del dia 19 de desembre, la dedicarem a temes més relacionals de base contractual. S’iniciarà amb una intervenció sobre les xarxes entre subjectes propis dels sistemes institucionals públics i la problemàtica laboral que generen, una ponència que es desenvoluparà per Juan Bautista Vivero Serrano, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Salamanca. Aquesta primera intervenció anirà seguida de la participació de Susana Rodríguez Escanciano, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleó, sobre criteris socials en la nova Llei de contractes del sector públic. Tancarà el seminari, el catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada, que ens acostarà a la específica problemàtica generada pels grups de Whatsapp, cossos de seguretat i la critica de responsables institucionals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Informació sessió inaugural
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC