• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Declaració de compromís dels governs locals amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible en la seva acció cultural
Declaració de compromís dels governs locals amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible en la seva acció cultural


El Consell de Ministres, en la seva reunió de 29 de juny de 2018, va aprovar el Pla d'Acció per a la implementació de l'Agenda 2030: Cap a una estratègia espanyola de desenvolupament sostenible. Aquest document, que recull les aportacions formulades per la FEMP, reconeix la Cultura com a element clau per a la transformació, amb una menció especial del paper vital que els governs locals desenvolupen

05/11/2018

Així, el Pla aludeix al potencial que l'acción cultural desplegada per ells té per difondre l'Agenda 2030, provocar i induir el canvi necessari de paradigme que farà possible aconseguir les fites i els objectius enunciats en ella i desenvolupar-se de manera sostenible, com la mateixa Agenda demanda. Els governs loclas, com a administració més propera a la ciudadania, és l'administració que porta a terme una inversió més gran en cultura, promoció, difusió i contractació cultural en el nostre país.

Aquest reconeixement, inclòs al Pla d'Acció nacional, suposa una fita per als governs locals i el seu paper en les polítiques culturals del nostre país.

En conseqüència, la FEMP fa una crida a tots els governs locals a alinear les seves polítiques culturals i la manera de portar-les a terme amb els valors, objectius i fites enunciades a l'Agenda 2030, difonent-les i conscienciant tota la ciutadania, ja que les expressions artístiques i creatives són un vehicle priivilegiat per provocar els canvis de consciència i de conducta individuals i col·lectius necessaris per a la consecució de l'Agenda.

Aquesta Declaració fa una crida a tots els governs locals a avançar en el compliment de l'Agenda 2030 mitjançant la seva política cultural i la gestió sostenible de la seva acció cultural i dels seus equipaments locals.

Relacionats:BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC