• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2018
S'aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2018


L’Acord GOV/122/2018, de 30 d’octubre, aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2018, que consta d’un total de 125 accions estructurades en 509 activitats. Aquestes accions suposen la segona concreció del Pla de Seguretat viària 2017-2019 i van encaminades a assolir l’objectiu fixat en el Pla de reduir un 45% les víctimes mortals per sinistres viaris a Catalunya l’any 2019 respecte de l’any 2010

05/11/2018

Les accions s’estructuren al voltant dels 6 objectius estratègics establerts al Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020:

- Protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les conductes de risc

- Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes)

- Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura

- Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària que permetin la consecució de resultat

- Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital

- Potenciar l’R+D+I a la seguretat viària

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Consulteu el programa
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC