• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat
Subvencions per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat


La Resolució TES/2517/2018, de 29 d’octubre, obre la convocatòria plurianual per a la concessió de subvencions per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat, mitjançant els drets de tanteig i retracte, per destinar-los a lloguer social

05/11/2018

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/1957/2018, de 7 d'agost (DOGC núm. 7686, de 16.8.2018), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat, mitjançant els drets de tanteig i retracte, per destinar-los a lloguer social.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza el 30 de novembre de 2019.

L'òrgan instructor de la convocatòria és el Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit de la Direcció de Promoció de l'Habitatge de l'Agència.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC