• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Com afecta la simplificació dels permisos d'obres en la gestió municipal
Com afecta la simplificació dels permisos d'obres en la gestió municipal


Per explicar la idoneïtat tècnica com a sistema de simplificació administrativa en els processos d’intervenció municipal pels permisos d’obres i quins són els seus avantatges; per donar a conèixer l’experiència dels col·legis professionals que tenen el sistema implantat amb alguns municipis i per informar sobre quin és el procés d’implantació i els possibles impactes en la gestió municipal, la Federació de Municipis de Catalunya ha organitzat una jornada que s'està desenvolupant avui, davant 190 assistents, a la Sala d'actes de l'Institut Français de Barcelona

06/11/2018

La transformació digital permetrà a les administracions públiques millorar l’atenció al ciutadà i optimitzar els processos interns relatius a la gestió de la informació i la documentació, cobrint aspectes normatius. Les noves regulacions establertes per la Llei 16/2015 de simplificació administrativa i la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques obliga Administracions i entitats de dret públic a simplificar els procediments i tramitar electrònicament.

L'FMC, amb la col·laboració del Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local i Enginyers Industrials de Catalunya, ha organitzat aquesta jornada, adreçada principalment a tècnics municipals, secretaris, assessors jurídics i gestors de serveis informàtics.

La presentació ha anat a càrrec del president de l'FMC i alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor; el president del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB), Jordi Gosalves; i la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local (CSITAL), Aurora Corral.

Per parlar dels procediments d'intervenció d'obres i la tramitació digital, hem comptat amb Sensi Galvez, directora de Serveis al col·legiat del CAATEEB. En concret, ha explicat com és l'adaptació de les ordenances municipals d’obres a la Llei de protecció de la legalitat urbanística i la simplificació administrativa; quin és el règim de comunicació prèvia d’obres per la simplificació administrativa dels permisos d’obra; i quins són els avantatges de les e-llicències i la interoperabilitat telemàtica; així com l'impacte a les ordenances d’obres i fiscals i la gestió del canvi municipal.

A continuació, Tomàs Navarro, cap de Visats i Certificació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, parla sobre què és la idoneïtat tècnica de projectes als permisos d’obra, quin és el seu funcionament i quins són els seus avantatges. Gerard Miquel, cap de Visat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, ens explica quin és l'abast de la verificació i control tècnic dels expedients per part dels col·legis i entitats col·laboradores i com es defineixen els paràmetres de control amb l’ajuntament. David Jiménez, cap dels Serveis Tècnics d’Enginyers Bcn, dona a conèixer els avantatges de la interoperabilitat telemàtica de dades i documents tècnics amb els col·legis i com s’implanta informàticament en un ajuntament. Per acabar aquest bloc, Marisa Mas, directora de l’Àrea Jurídica del CAATEEB, informa sobre què són les entitats habilitades per a la verificació de projectes d'obres i com s'implanta jurídicament en un ajuntament.

Per acabar la jornada, es donaran a conèixer dues experiències: el cas en procés d’implantació de l’Ajuntament de Sant Cugat, a càrrec de Toni Serra, cap d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; i el cas implantat de l’Ajuntament de Barcelona, a càrrec d'Eulàlia Culleré, de la Direcció de Serveis de Llicències d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona; i Miquel Garcia Sanjuan, cap dels Serveis Jurídics i Llicències de l’Ajuntament de Sabadell i ex director del Servei de Llicències de l’Ajuntament de Barcelona.

El president de l'FMC, ha començat la seva intervenció agraint als col·legis professionals la seva col·laboració per fer possible aquesta jornada. Ha continuat explicant com la simplificació (és a dir, fer les coses més simples, més fàcils o menys complicades) és assumida avui com a una política pública: en primer lloc, perquè és una eina fonamental per augmentar l'eficiència, eficàcia i seguretat de qualsevol procés administratiu; i en segon lloc, perquè constitueix una demanda reiterada dels destinataris de l'activitat de les administracions públiques, és  a dir ciutadans, empreses i agents socioeconòmics, especialment en moments com els actuals en què tant la societat i la funció administrativa han anat creixent en complexitat i dificultat.

Ha continuat afirmant que la simplificació no comporta sacrificar el dret com a bé oposat a la gestió; es pot governar bé, administrar bé, acatar les lleis. El dret a una bona administració requereix un gran esforç de totes les administracions públiques, esforç en el qual les administracions locals tenen una posició pionera.

En aquest sentit, ha acabat explicat que una part important de l'activitat de l'FMC s’adreça a facilitar o proporcionar eines útils per fer front a aquest repte, tant en assistència tècnica com en formació de quadres de comandament i entitats locals. Avui, els col·legis professionals i la nostra entitat fem molt més que un gest per comprometre’ns en allò que no pot ser mai pres com a secundari a l'agenda local, com no ho és l’educació, la salut, l’ocupació. Per a nosaltres, no ho es.  És a l'avantguarda de la nostra feina per no desatendre allò que importa als ciutadans, que és donar més i millors serveis públics. 

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Vídeo de la sessió


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC