• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Connectant la comunitat per generar més i millors oportunitats educatives
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Connectant la comunitat per generar més i millors oportunitats educatives


Aquest document és fruit d’un treball col·lectiu desenvolupat en el marc de l’Aliança Educació 360, una iniciativa educativa, social i política que pretén impulsar un canvi en el model educatiu per tal que integri els aprenentatges i l’educació que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones, connectant l’escola, les famílies i tots els recursos i actius de la comunitat

09/11/2018

L’espai idoni per desenvolupar una estratègia d’Educació 360 és l’àmbit local. En aquest sentit, els ajuntaments tenen una gran oportunitat a l’hora de desenvolupar aquest tipus d’aliança. Aquest document va dirigit a partits polítics, coalicions electorals, equips de govern, responsables de les administracions públiques i a totes aquelles persones i agents de la comunitat interessades en el desplegament d’una estratègia municipal d’Educació 360. Planteja un pla d'acció estructurat al voltant de 9 propostes i 36 mesures concretes, entre les què destaquen:

- Pacte Local per l’Educació 360.

- Claustres i equips educatius ampliats.

- Organitzar anualment la Setmana de l’Educació 360.

-  Redefinir zones i territoris educatius.

- Obrir les escoles i els instituts a la comunitat.

-  Web/APP Educació 360.

- Programa municipal d’activitats extraescolars 360.

- Oferta educativa i lúdica coordinada d’estiu.

- Temps del migdia educatiu i saludable per a tothom.

- Implantació del passaport 360.

- Programes d’Aprenentatge Servei (APS).

- Acte ciutadà de lliurament del títol de la ESO per part del municipi.

- Universalització de serveis.

- Tarifació social.

- Programa de segones oportunitats.

- Mentoria social.

El canvi que planteja l’Educació 360 és de gran envergadura. Per fer-ho possible és necessària una estratègia conjunta i una coordinació que traspassi sectors i agents. Cal anar més enllà de l’impacte aïllat de moltes organitzacions. Més enllà de com es distribueixin els rols entre els diferents agents, l’ajuntament ha d’arribar a assumir-ne un que va més enllà de la seva acció directe. Però com es fa tot això?

1- És clau que l’ajuntament exerceixi un lideratge distribuït que permeti generar grans acords de ciutat, una proposta política clara i compartida pel conjunt d’agents.

2- En segon lloc cal disposar d’uns objectius i uns indicadors compartits i clars, i poder-los avaluar quantitativament i qualitativament a fi de disposar d’una mesura de progrés.

3- En tercer lloc la comunicació és un altre dels aspectes clau per garantir l’èxit de la iniciativa. Cal disposar d’un relat comú que sigui fàcil de recordar i transmetre, que tothom es pugui fer seu.

4- Finalment, és necessària l’existència d’una funció de suport i coordinació que posi les condicions necessàries perquè els diferents agents puguin avançar en l’Educació 360. Aquesta funció la pot realitzar un equip o una persona, en funció de la mida del municipi.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC