• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El nou pressupost base de licitació i els delegats de protecció de dades, analitzats al Seminari de Dret Local
El nou pressupost base de licitació i els delegats de protecció de dades, analitzats al Seminari de Dret Local


Aquest matí, la Federació de Municipis de Catalunya està celebrant la segona sessió del Seminari de Dret Local, en el que, davant de 200 assistents, s'ha analitzat el nou pressupost base de licitació i les funcions dels delegats de protecció de dades

09/11/2018

Com és habitual a cada sessió del Seminari de Dret Local, el matí ha començat amb l'informe de l'actualitat jurídica.

Seguidament, Petra Sáiz Antón, interventora de l'Hospitalet de Llobregat, ha explicat el nou pressupost base de licitació, els costos directes i els indirectes. I, a continuació, ha estat el torn de Joana Marí Cardona, experta en protecció de dades, que ha basat la seva intervenció en explicar quin és el concepte, els requisits i les funcions dels delegats de protecció de dades.

Finalment, s'han constituït dos grups de treball: el primer, sobre personal, règim jurídic, hisenda, ha tractat dels mitjans propis personificats i els encàrrecs que poden rebre per part dels poders adjudicadors: avantatges i inconvenients de la utilització dels mitjans propis per part dels ens locals. El grup I ha anat a càrrec de Carme Fibla Nicolau, lletrada del Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona. El segon grup, sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient: ha tractat sobre l’enderroc de construccions en execució de sentència i la protecció de tercers de bona fe, doctrina jurisprudencial en relació a l’art. 108.3 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Aquest grup II ha anat a càrrec de Gemma Segura López, advocada de Pareja & Associats.

El Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya és un curs d’actualització de coneixements i d’intercanvi d’experiències en el que, any darrera any, hi venen participant una mitjana de 200 juristes al servei de les administracions locals de Catalunya. Els eixos principals d’aquest programa segueixen sent l’aprofundiment en l’anàlisi dels principals canvis operats per les noves lleis de procediment administratiu i de contractes del sector públic, que si bé no han suposat un canvi radical respecte de la normativa anterior, requereixen una adaptació de la nostra manera de fer que no sempre és fàcil i clara.

La major part de la resta d’altres aportacions miren d’analitzar qüestions punyents i d’inqüestionable actualitat jurídica i social, com ara la protecció de dades personals, el dret d’accés a la informació pública i les polítiques d’igualtat i de solidaritat. A més de les sessions mensuals ordinàries, el programa també ofereix, com a mínim, una sessió monogràfica extraordinària que aquest curs girarà a l’entorn de les principals qüestions jurídiques relacionades amb la constitució, entre la primavera i l’estiu del 2019, dels nous governs locals.

El Seminari de Dret Local 2018-2019 va començar el passat 5 d'octubre i acabarà el 14 de juny de 2019.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió inaugural


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC