• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Primers passos d’Europa per a millorar la formulació de polítiques europees des dels governs locals i regionals
Primers passos d’Europa per a millorar la formulació de polítiques europees des dels governs locals i regionals


El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va crear a finals de 2017 el 'Grup Operatiu sobre la Subsidiarietat, Proporcionalitat i Fer Menys Però de Forma més Eficient'. L’objectiu d’aquest Grup ha estat treballar en l’elaboració d’un informe per millorar la forma de respectar els principis de subsidiarietat i proporcionalitat, determinar quins àmbits estratègics caldrien retornar als Estats membres i alhora, estudiar les possibilitats d’una major participació dels ens regionals i locals en el procés decisori i executiu de la UE

30/11/2018

L’Informe final presentat el 10 de juliol, va concloure en relació a la darrera qüestió, que hi ha una clara necessitat de promoure una nova forma de treballar amb les autoritats locals, regionals i nacionals perquè s’impliquin amb més força en l’elaboració de les polítiques de la UE. Es determinant millorar la seva eficàcia i eficiència en la legislació europea. En aquest sentit, el Grup proposa l’anomenada "subsidiarietat activa”, que pretén garantir el valor afegit de la legislació de la UE i els beneficis per a la ciutadania i, doni lloc a una major assumpció de les decisions de la Unió per part dels Estats membres.

Aquest nou enfocament, proposa que tots els nivells de govern han d’avaluar de forma més coherent la subsidiarietat i la proporcionalitat, sobre la base d’un "model de xarxa” perquè les autoritats locals i regionals i els parlaments nacionals, contribueixin més eficientment a l’elaboració de polítiques de la UE i al disseny de la nova legislació, donat el dèficit tan important de participació que s’ha constatat.

En aquest sentit, el Comitè de Regions (CoR) ha presentat aquest mes de novembre la iniciativa pilot "Network of Regional Hubs” per a recollir i canalitzar l’experiència de les autoritats locals i regionals per tal de tenir un impacte major i més efectiu en la formulació de polítiques de la UE. L’objectiu d’aquest projecte pilot és reforçar la participació de les ciutats i regions en el seguiment de l’aplicació de la legislació de la UE. Durant la fase pilot del projecte (2019-2020), el CoR seleccionarà i consultarà 20 autoritats subnacionals (entre les quals consideren també elegibles les províncies) per a recollir i canalitzar els comentaris, crítiques, suggeriments de millora i tot altre aspecte que es consideri rellevant pel que fa a l’aplicació de la política de la UE en 3 o 4 àrees concretes. Si el resultat és positiu, el projecte pilot donarà pas, a llarg termini, a un projecte més ampli, obert a tots els ens locals i regionals del conjunt dels Estats membres de la UE. El termini per presentar sol·licituds s’acaba divendres 30 de novembre i els ens que vulguin presentar-se al RegHub han d'omplir el formulari de sol·licitud online.

Font: #InternacionalDiba

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
Informe


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC