• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: 5 principis per a una relació reeixida entre ajuntament i comunitat
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: 5 principis per a una relació reeixida entre ajuntament i comunitat


En un context de tensions financeres, d'augment i diversificació de la demanda de serveis públics, i de transformació de les expectatives de la ciutadania, el paper dels ajuntaments i dels alcaldes i alcaldesses està experimentant una profunda transformació. En conseqüència, el paper de les administracions municipals està passant de la prestació directa de serveis a la facilitació i la gestió de l'activitat de les comunitats com a coproductores de serveis i com a ens autoorganitzats

03/12/2018

Aquesta nova interacció entre ajuntaments i comunitats requereix de noves pautes de col·laboració. Aquest document les condensa en 5 idees força:

1.-  Identificar  els objectius de l'altra part

2.- Ser inclusiu i contruir confiança de manera proactiva des de l'inici de la "relació"

3.- Mantenir un diàleg obert i honest. Per aconseguir-ho cal acordar els procediments de comunicació des del començament

4.- Ser flexible i adaptable. Tenir voluntat d'arribar a acords

5.- Desenvolupar un sentiment de projecte compartit i de rendició de comptes

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC