• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Missatges de text i xarxes socials per a la seguretat pública
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Missatges de text i xarxes socials per a la seguretat pública


L'aprofitament de les funcionalitats que ofereixen les aplicacions de missatgeria a través del telèfon mòbil o les xarxes socials ha esdevingut una eina molt productiva en la majoria de sectors d'activitat. I l'àmbit de la seguretat pública no n'ha de quedar al marge. Així, la difusió d'un avís a través de ‘Watsapp’ pot ser en moltes ocasions la manera més ràpida, fiable i immediata de difondre una notificació entre les patrulles de policia d'una ciutat o la transmissió d'indicacions als residents en un municipi a través de les xarxes socials -per exemple en el cas d'una emergència o d'un tall de carretera-, pot esdevenir un mitjà molt efectiu per arribar ràpidament a una àmplia proporció de la població

05/12/2018

Així doncs, en lloc de prohibir l'ús del mòbil entre els cossos de seguretat (estratègia que sovint és ineficaç i només porta a que es faci servir de manera furtiva), regular-lo pot ser una política molt efectiva per aprofitar-ne les avantatges comunicatives i limitar-ne els abusos.

La condició imprescindible és explicitar amb claredat els drets i deures que regeixen en aquesta matèria: qui i quan té permès la utilització de dispositius mòbils, quin tipus d'informació/imatges es poden enviar (per a la qual cosa es recomana difondre unes directrius de conducta on-line), quins dispositius i aplicacions es poden utilitzar, qui ha de tenir dispositiu mòbil institucional i quins efectes té l'incompliment de les normes.

Aquesta normativa també ha d'incloure una clàusula que habiliti l'administració a tenir accés als missatges emesos, cosa que pot ser necessària en casos d'investigacions però també pot ser una font d'informació per a la presa de decisions en matèria de política policial.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC