• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El sòl no urbanitzable i la protecció de la legalitat urbanística
El sòl no urbanitzable i la protecció de la legalitat urbanística


Curs organitzat per CAATEEB - Barcelona · Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, comença el 24 de gener i acaba el 14 de febrer

07/01/2019

El 'Programa Enfocat sobre Urbanisme a Catalunya: el sòl no urbanitzable i la protecció de la legalitat urbanística' neix amb la voluntat d’oferir, des del Col·legi, per primera vegada, una formació especialitzada en dues temàtiques molt concretes dins del món de l’urbanisme, per bé que sovint generen dinàmiques de treball interdisciplinar en la que poden jugar un paper important els Aparelladors, els Arquitectes Tècnics i els Enginyers d’Edificació: per una banda, el sòl no urbanitzable, la regulació del qual és certament complexa i alhora professionalment molt interessant; i, per una altra banda, el règim sobre la protecció de la legalitat urbanística a Catalunya, que pretenem enfocar des d’una visió eminentment pràctic.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC