• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Canvis en la Resolució per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge
Canvis en la Resolució per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge


La Resolució EDU/3044/2018, de 19 de desembre, publicada al DOGC número 7783, de 8 de gener de 2019, obre la convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge al curs 2018-2019

08/01/2019

Els centres interessats disposen d'un mes des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el DOGC per presentar la sol·licitud corresponent d'acord amb les bases reguladores que consten a l'annex 2.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC