• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Recollida, transport, condicionament i comercialització de caça silvestre destinada al consum
Recollida, transport, condicionament i comercialització de caça silvestre destinada al consum


Les disposicions d'aquest decret són aplicables als animals de caça silvestre abatuts a Catalunya. Cal tenir present, que segons l’art. 2.1. 4 del Decret, correspon a l'Administració local el control del compliment de les disposicions aplicables a la comercialització de caça als establiments minoristes i de restauració

14/01/2019

El Decret 9/2019, de 8 de gener, publicat al DOGC número 7785, de 10 de gener de 2019, té per objecte: a) Establir mesures dirigides al compliment dels requisits higiènics i sanitaris previstos a la normativa europea en matèria d'higiene alimentària per a la recollida, el condicionament i el transport de les peces de caça silvestres destinades a la comercialització per al consum humà; b) Establir els requisits que han de complir les persones amb formació en matèria de sanitat i higiene en l'àmbit de la caça; c) Establir els requisits que han de complir els punts logístics de recollida de les peces de caça silvestre; d) Establir les mesures d'adaptació dels requisits de construcció, disseny i equipaments en establiments de manipulació de la carn de caça silvestre de producció limitada; e) Establir les mesures de prevenció i control de la triquina en relació amb el consum domèstic privat de carn de caça silvestre procedent d'espècies susceptibles a aquest paràsit; i, f) Regular la vigilància sanitària de la fauna salvatge cinegètica en relació amb l'objecte d'aquest decret

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC