• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d'innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya
Subvencions per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d'innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya


L’Ordre PDA/239/2018, de 17 de desembre, publicada al DOGC número 7789, d’11 de gener de 2019, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d'innovació social digital i col•laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya, que consten en l'annex 1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats públiques o privades legalment constituïdes, amb seu social a Catalunya, que gestionen un centre membre de l’XPT

14/01/2019

Les subvencions es destinaran al finançament del maquinari adquirit en el termini assenyalat a la convocatòria.

L'adquisició del maquinari ha d'estar motivada bé pel desenvolupament d'un projecte d'innovació social digital i col·laborativa definit per l'entitat, bé per l'exercici de l'activitat habitual de l'entitat, en cas que aquesta estigui relacionada amb la innovació social digital: inversions per a la creació, renovació o ampliació de la infraestructura tecnològica del punt TIC gestionat per l'entitat sol·licitant, relacionada amb la fabricació digital, el prototipatge tecnològic o expandit (impressores 3D, fresadores, talladores làser, entre d'altres), la robòtica educativa i la programació (Arduino, plaques base, sensors, entre d'altres).

L'adquisició de maquinari s'ha d'adequar en tot cas a la filosofia i els objectius del programa Catlabs que promou iniciatives de caràcter experimental per al desenvolupament de solucions innovadores i noves formes d'organització i d'interacció que donin resposta a reptes socials o col·lectius.

El projecte de compra de maquinari ha d'estar vinculat, per exemple, amb:

Projectes creatius, coparticipats o concreats amb els ciutadans, que tinguin un impacte social clar sobre la ciutadania.

Projectes de creació de solucions, eines o prototips experimentals i innovadors amb impacte social.

Projectes que tinguin per objecte facilitar la participació dels ciutadans en la innovació social i posar a disposició seva i de les entitats de l'entorn l'equipament tecnològic i les instal·lacions perquè puguin innovar i experimentar amb eines i solucions digitals.

Projectes adreçats a crear i dinamitzar comunitats locals d'innovadors socials, facilitar espais de trobada per al treball en xarxa i gestionar el coneixement compartit.

Programes de suport a la innovació social, mitjançant formació i assessorament (incubadores, acceleradors, etc.) per capacitar la ciutadania i els agents de l'entorn.

Projectes adreçats a promoure les capacitats en tecnologies digitals i l'ús i l'aplicació d'aquestes tecnologies per desenvolupar noves solucions per atendre les necessitats de la societat.

No és subvencionable l'adquisició de maquinari per un import inferior a 3.000 euros.

És subvencionable l'adquisició de maquinari que es dugui a terme durant l'anualitat anterior a la convocatòria, durant l'anualitat corresponent a la convocatòria i fins als dos mesos posteriors a la notificació de la resolució de la convocatòria, atenent als termes d'aquesta.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
Catlabs
Llista de punts TIC


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC