• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions en l'àmbit de les biblioteques
Subvencions en l'àmbit de les biblioteques


La Resolució CLT/3050/2018, publicada al DOGC número 7784, de 9 de gener, aprova les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, que consten en l'annex de l’Acord, i deroga l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/38/2018, de 12 de gener. Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals o els ens que en depenen

14/01/2019

Les bases específiques fan referència a les subvencions per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya; i a les subvencions en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC