• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Peatge urbà: fomentar l'acceptació mitjançant l'accessibilitat
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Peatge urbà: fomentar l'acceptació mitjançant l'accessibilitat


Les congestions als centres de les ciutats provocades pel trànsit són la causa de moltes externalitats negatives: soroll, pèrdua de temps en la mobilitat urbana, contaminació atmosfèrica, etc. Per tal de reduir aquests costos, alguns governs locals estan començant a adoptar mesures com ara la prohibició d'accés als vehicles més contaminants o l'establiment de taxes de congestió per accedir a certes zones. Aquesta darrera mesura és, sobre el paper, una de les més efectives per combatre els efectes negatius de la mobilitat urbana però, en canvi, és una de les menys implementades; les raons principals de la seva reduïda implantació són la impopularitat social que té, i per tant els costos polítics que comporta, unida als possibles efectes regressius des del punt de vista fiscal

14/01/2019

Aquest document exposa una doble estratègia per minimitzar els efectes indesitjats d'un peatge urbà:

- Per tal d'evitar el rebuig social per part dels conductors es recomana posar en valor els efectes positius en termes de reducció dels temps de desplaçaments (per la disminució del nombre de vehicles circulant i pel compromís de reinversió dels ingressos obtinguts en millores en el transport públic).

- Per tal d'evitar els efectes fiscals regressius i, per tant, les reticències per part dels col·lectius amb rendes mitges i baixes, es recomana: la reducció de preus del transport públic, una política de subvencions per als col·lectius més vulnerables i l'oferta d'opcions alternatives en forma de mobilitat compartida (bicing, motos elèctriques, etc.).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC