• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Projecte de llei dels pressupostos generals de l’Estat 2019 entra al Congrés de Diputats
El Projecte de llei dels pressupostos generals de l’Estat 2019 entra al Congrés de Diputats


Avui 14 de gener de 2019 ha entrat al Registre General del Congrés de Diputats el Projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019. La Secretaria General del Congrés ha posat a disposició de tots els usuaris el text d'aquest projecte de llei i la documentació que l'acompanya

14/01/2019

A continuació us facilitem l'enllaç a diversa documentació relativa a aquest projecte de llei presentat pel Ministeri d'Hisenda. Entre d'altres, es presenta informació sobre l'articulat de la llei, els estats d'ingressos i despeses, els pressupostos d'explotació i capital, l'informe econòmic i financer, les memòries d'objectius de cadascuna de les seccions pressupostàries, els annexos d'inversions reals, la memòria economico-orgànica i la memòria per programes, el pressupost consolidat, l'annex de fluxos financers Espanya-Unió Europea, la liquidació del Pressupost de 2017; l'avançament de la liquidació del Pressupost de 2018 i les despeses de funcionament i inversions del Banc d'Espanya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la documentació
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC