• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
En marxa la cinquena edició del curs de l'FMC per analitzar de manera pràctica com s'aplica la Llei de contractes
En marxa la cinquena edició del curs de l'FMC per analitzar de manera pràctica com s'aplica la Llei de contractes


Aquesta acció formativa, a la què s'hi han inscrit un total de 622 persones, pretén aportar coneixements pràctics sobre els canvis que ha suposat la nova Llei de contractes del sector públic, aplicats d’acord amb criteris d’eficàcia, eficiència, servei i simplificació

07/02/2019

Aquesta acció formativa en forma de seminari, que s'adreça a càrrecs públics, responsables jeràrquics, assessors jurídics, fiscalitzadors i personal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb la contractació en el sector públic, analitza com s'apliquen els canvis que ha suposat la nova Llei de contractes del sector públic (9/2017, de 8 de novembre).

No obstant l’assenyalat, tant el temari d’aquest seminari, com la documentació que s’aportarà, abasten de forma molt àmplia l’activitat de contractació en el seu conjunt, per tal d’afavorir una visió completa de la matèria (el que canvia i el que roman igual), i no només de les novetats de la llei.

Miguel García Rescalvo, advocat i consultor, especialitzat en temes jurídicorganitzatius i en contractació administrativa, funció pública i recursos Humans, i professor de l’INAP en la Diplomatura de Direcció Pública Local, és el docent que imparteix el curs. En aquest sentit, ha dividit el temari en set apartats: introducció i qüestions generals; què es contracta: els tipus de contractes del sector públic i el seu règim jurídic; com es contracta: els procediments d’adjudicació i els sistemes per millorar la seva gestió; com es preparen els contractes: la configuració i les condicions dels mateixos; com es tramiten els contractes: qüestions de procés; com s’executen els contractes: contingut pràctic i incidències; i finalment l'estructura administrativa per a la gestió de la contractació a nivell general.

La Federació de Municipis de Catalunya ja ha celebrat quatre edicions d'aquest curs (la primera, els dies 7, 8, 14 i 15 de maig; la segona edició, els dies 3, 4, 5 i 6 de juliol; una tercera, els dies 12, 13, 19 i 20 de novembre, i la quarta edició va tenir lloc el 22, 23, 26 i 27 de novembre).
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC