• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
S'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals


Resolució de 6 de febrer de 2019, publicada al BOE número 34, de 8 de febrer de 2019

10/02/2019

La Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals estableix en el seu apartat tercer que «el cost total màxim de les operacions d'endeutament, incloent comissions i altres despeses, llevat de les comissions esmentades a l'annex 3, no podrà superar el cost de finançament de l'Estat al termini mitjà de l'operació, incrementat en el diferencial que correspongui segons el que estableix en l'Annex 3 d'aquesta Resolució.

Les comunitats autònomes i entitats locals que comptin amb eines de valoració pròpies o un assessorament extern independent poden determinar en el moment de l'operació el cost de finançament del Tresor d'acord amb la metodologia que conté l'annex 2 d'aquesta resolució.

La resta d'Administracions, per conèixer el cost de finançament de l'Estat a cada termini mitjà, faran servir la taula de tipus fixos o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant Resolució, la Direcció General del Tresor i Política Financera. Els costos màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous costos». D'acord amb aquesta obligació d'actualització mensual del cost de finançament de l'Estat a cada termini, es publica un nou annex.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC