• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social
El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social


Aquesta jornada, organitzada per la Xarxa Santa Tecla i la Universitat Rovira i Virgili, i que compta amb la col·laboració, entre d'altres de l'FMC, tindrà lloc a Tarragona el dimecres 6 de març. Té l'objectiu d'analitzar l'ordenament jurídic sectorial de l’atenció a la persona en matèria social, que requereix d’especialistes en el món del dret que operin tant en l’àmbit de les administracions públiques i llurs sectors dependents, com en l’àmbit del tercer sector i en l’àmbit privat

12/02/2019

L’aprovació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, marca el començament d’una nova etapa en el desenvolupament dels serveis socials a Espanya i, per suposat, també a Catalunya. Per primer cop l’atenció a la dependència esdevé en un dret ciutadà que es basa en els principis d’universalitat, igualtat i equitat; que superen el caràcter assistencial que tenia fins al moment.

La Llei 39/2006 vol ser la normativa marc d’un important àmbit normatiu farcit de multitud de normes de diferent rang que fan referència a l’atenció a la dependència i a l’autonomia personal i que, tant des d’un punt de vista material com transversal, afecten a molts àmbits i col·lectius com són la infància i la joventut, la gent gran, la discapacitat, l’estrangeria, el gènere, les addiccions, l’emergència habitacional, la pobresa energètica, la pobresa, entre molts altres, que composen un vertader corpus iuris especialitzat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC