• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Hisenda i la FEMP arriben a un important acord per a la flexibilització de la regla de despesa
Hisenda i la FEMP arriben a un important acord per a la flexibilització de la regla de despesa


Els governs locals poden utilitzar el superàvit per millorar els serveis públics, una llarga reivindicació de l’FMC

25/07/2019

El president de la FEMP, Abel Caballero, ha qualificat d’”històric” l’acord que afavorirà tant la flexibilització de la regla de despesa com la destinació del superàvit i que implicarà, amb això, una gran millora en la gestió municipal. Aquests acords, assolits en una reunió de treball tècnica celebrada ahir, seran elevats als òrgans polítics, el mes de setembre, per a la seva ratificació i incorporació per via reglamentària o legislativa.

La comissió tècnica, formada per representants del Ministeri d’Hisenda, la Federación Española de Municipios y Provincias, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, va celebrar a Madrid la cinquena i última de les seves reunions de treball en què han quedat definides les propostes acordades sobre la flexibilització de la regla de despesa que, amb els actuals criteris, no tenia racionalitat perquè penalitzava les administracions locals ben gestionades.

Aquesta comissió va celebrar la seva reunió constituent el 31 de gener i, a partir d’aquest moment, ha celebrat trobades de treball els mesos de març, maig i juny. La d’ahir va ser l’última de les trobades en què finalment es van acordar les 11 propostes per flexibilitzar la regla de despesa.

Propostes aprovades per la Comissió Tècnica Regla de Despesa Ministeri d’Hisenda - FEMP:

1. Elaboració d’un Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en la seva aplicació a les entitats locals

2. Exceptuar de l’aprovació d’un Pla econòmic financer els supòsits d’incompliment per ús del RTGG positiu

3. Establiment d’un criteri clar d'exclusió de les despeses atípiques i excepcionals a la regla de despesa

4. Exclusió de les despeses que tenen una contrapartida en ingrés en comptabilitat nacional, sempre que es registri en el mateix exercici i pel mateix import

5. Exclusió de les transferències entre entitats locals associades al seu finançament

6. Inclusió de les despeses plurianuals en inversions financerament sostenibles

7. Ampliació de l’àmbit objectiu de les Inversions Financerament Sostenibles a les despeses d'inversió adreçades a evitar la despoblació, educació, medi ambient i despesa corrent en foment d’ocupació

8. Ampliació de l’àmbit objectiu de les Inversions Financerament Sostenibles en el cas d’entitats locals en despoblament

9. Increment del nivell de despesa computable en la regla de despesa

10. Inclusió com a IFS de les transferències de capital (sempre que no computin en les dues administracions públiques implicades)

11. Incloure com a increments permanents d’ingressos per canvis normatius, l’aflorament de noves unitats cadastrals fruit d’un Pla General Urbanístic

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació FEMP
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC