• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Condicions de treball dignes: el poder dels governs locals
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Condicions de treball dignes: el poder dels governs locals


ODS 8: Ocupació digna i creixement econòmic
Per tal de fer front a l'empitjorament de les condicions laborals que s'està produint al Nord del Regne Unit molts governs locals estan posant en pràctica mesures innovadores (directes, en tant que organisme ocupador, i indirectes, incidint sobre els proveïdors i adjudicataris de contractes públics o impulsant 'Cartes de compromís de ciutat') per mantenir la qualitat dels llocs de treball


09/09/2019

Aquestes iniciatives posen de manifest que malgrat les limitacions legals i les restriccions pressupostàries, hi ha escletxes jurídiques i mesures poc costoses que permeten aprofitar la capacitat d'incidència directa i d'influència indirecta dels ajuntaments per millorar les condicions imperants en el mercat laboral local.

Alguns exemples d'aquestes pràctiques innovadores són: la incorporació de la qualitat de l'ocupació com a element que millora el valor del servei en els processos d'adjudicació de contractes públics per part de l'ajuntament de Liverpool, l'Ajuntament de Salford valora la incorporació de les condicions de la Carta Local de l'Ocupació per part dels licitadors a contractes públics, l'elaboració concertada (amb la participació d'empreses, sindicats i administracions públiques) d'una "Carta de l'Ocupació Digna" a l'Àrea Metropolitana de Manchester, o l'establiment d'un acord marc (amb tots els actors locals) per garantir condicions laborals dignes a Preston.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC