• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Tret de sortida a la quarta edició del curs de l'FMC sobre Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic
Tret de sortida a la quarta edició del curs de l'FMC sobre Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic


El curs té com a finalitat donar una visió global del dret administratiu al personal al servei de l’Administració local que treballa en tasques de tramitació de procediments o que necessita tenir una aproximació a la matèria. Comença avui i continua els dies 12, 13, 16 i 18 de setembre de 2019

10/09/2019

El curs és impartit per Marcos Castro, llicenciat en Dret i advocat en les àrees de Dret Civil, Penal i Administratiu, i es divideix en 15 eixos:

1. Presentació del marc normatiu aplicable. Normes transitòries. Noves lleis. Novetats en relació al còmput dels terminis.
2. El nous Registres Electrònics. Drets de les persones i drets dels interessats. Obligats a la forma electrònica. Novetats a la notificació dels actes administratius.
3. Els Registres generals d’apoderaments.
4. Procediment administratiu i les seves fases. Novetats en relació a llocs i forma de presentació de les sol·licituds i en relació al contingut de les instàncies.
5. El silenci administratiu i novetats en relació a la certificació acreditativa del silenci.
6. Recursos administratius . Novetats en relació al termini d’interposició. Novetats en revisió d’ofici d’acte nul. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Breu referència a la via contenciosa administrativa.
7. Identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu.
8. Novetats en relació a la capacitat de l’interessat.
9. Les noves mesures provisionals en el procediment administratiu. Formes de pagament.
10. La tramitació simplificada del procediment. Execució dels actes administratius. Mitjans d’execució forçosa.
1. Procediments sancionadors novetats a les dues lleis.
12. Responsabilitat patrimonial referència a les dues lleis i novetats a la tramitació.
13. Funcionament d’òrgans col·legiats segons la llei 40/2015.
14. La competència dels òrgans i formes d’alteració de la mateixa. Funcionament dels òrgans col·legiats.
15. Causes d’abstenció i recusació.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC