• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya 2019-2022
Estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya 2019-2022


Acord GOV/153/2019, de 29 d’octubre, publicat al DOGC número 7992, de 30 d’octubre de 2019

04/11/2019

L’Acord aprova l'Estratègia de ciberseguretat de la Generalitat Catalunya 2019-2022, que s'adjunta com a annex a l’Acord i que es pot consultar al web inferior

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Web ciberseguretat
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC