• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'actualitza el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes de la cartera de serveis socials per a l'exercici 2019
S'actualitza el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes de la cartera de serveis socials per a l'exercici 2019


Ordre TSF/194/2019, de 29 d’octubre, publicat al DOGC número 7994, de 4 de novembre de 2019

04/11/2019

L’ordre actualitza per a l'any 2019 el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la cartera de serveis socials que es detallen a l'annex d'aquesta disposició, d'acord amb la disposició addicional primera del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la cartera de serveis socials 2010-2011.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC