• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per les pluges torrencials i les riuades dels dies 22 i 23 d'octubre de 2019
Mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per les pluges torrencials i les riuades dels dies 22 i 23 d'octubre de 2019


L’Acord GOV/154/2019, de 29 d’octubre, publicat al DOGC número 7993, de 31 d’octubre de 2019, impulsa les mesures necessàries per atendre el finançament de les despeses derivades de les actuacions d'emergència realitzades pels ens locals com a conseqüència de les pluges torrencials i les riuades dels dies 22 i 23 d'octubre d'enguany

04/11/2019

La quantia destinada a atendre el finançament de les despeses esmentades a l'apartat anterior es determinarà en funció de les necessitats. Aquesta quantia es distribuirà de manera urgent, prèvia sol·licitud dels ens locals afectats a la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, d'acord amb la normativa general de subvencions. Excepcionalment es pot ampliar l'abast d'aquests fons a altres ens locals que hagin realitzat despeses per a actuacions d'emergència per a destrosses derivades d'episodis d'incendis i de pluges torrencials produïdes al llarg de l'any 2019, mitjançant resolució de la Direcció General d'Administració Local.

Igualment estableix l’avaluació de les mesures de millora de la xarxa de protecció civil i bombers en aquestes comarques, en el marc del Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments per al període 2017-2022. I encarrega al Departament de Territori i Sostenibilitat la revisió dels calendaris d'execució i actuacions previstes i planificades sobre les infraestructures del territori que hagin quedat malmeses pels temporals, per tal d'avançar en la seva reparació i/o substitució.

L’Acord amplia la línia de préstec destinada a la restitució del potencial productiu, impulsada per l'Acord del Govern del dia 1 d'agost de 2019, per tal que s'hi puguin acollir també totes les empreses, autònoms, explotacions agrícoles, ramaderes, forestals i comunitats de regants afectades per les pluges torrencials i les riuades dels dies 22 i 23 d'octubre. La seva finalitat serà recuperar el potencial productiu a través del finançament de les necessitats de circulant i d'inversions. En aquest sentit, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha d'ampliar la línia d'ajuts per a la bonificació dels interessos d'aquests préstecs a les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals i a les comunitats de regants afectades per aquestes pluges i riuades; i el Departament d'Empresa i Coneixement ha d'impulsar una línia d'ajuts per a la bonificació dels interessos d'aquests préstecs a les empreses i autònoms afectats per aquestes pluges i riuades. Un cop feta l'avaluació dels danys ocasionats per les pluges torrencials i les riuades, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació podrà impulsar altres línies d'ajuts amb l'objecte de recuperar la capacitat productiva.

L’Acord també encarrega al Departament de Cultura l'avaluació de les actuacions d'emergència sobre el patrimoni cultural de Catalunya que hagin quedat malmeses pels temporals, per tal d'avançar en la seva reparació i/o restauració. En funció del seu calendari d'execució i de les disponibilitats pressupostàries, s'autoritzarà aquest Departament a fer les transferències a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) que siguin necessàries per dur a terme les actuacions que cal que es realitzin abans de finalitzar aquest exercici.

L’Acord trasllada la petició al Govern de l'Estat perquè els territoris afectats per les pluges torrencials i les riuades puguin acollir-se a les ajudes previstes en el Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

Finalment, l’Acord estableix que es crearà un Programa interdepartamental de coordinació de les mesures rehabilitadores i de dinamització territorial en els casos de desastres naturals i altres emergències amb la finalitat de realitzar el seguiment de l'execució i l'avaluació d'impacte de les mesures aprovades en aquest Acord del Govern, així com les altres actuacions que realitzin els departaments i administracions públiques destinades a la rehabilitació de les zones afectades.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC