• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Envelliment, habitatge i entorn
Envelliment, habitatge i entorn


La jornada, organitzada per UIMP i que tindrà lloc el 27 de novembre a Barcelona, va destinada a un públic vinculat amb la planificació, la gestió i l’execució d’instruments i experiències en la matèria, tant provinents del món acadèmic, de les institucions públiques, del tercer sector, d’associacions i del sector privat

05/11/2019

L’envelliment de la població és una de les grans tendències de fons del canvi demogràfic a Catalunya i als països del nostre entorn, amb especial incidència en els espais urbans. Per exemple, l’any 2018 el 18% de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona té 65 anys i més, i es preveu que l’any 2038 arribin a representar al voltant d’un 25%. Massa sovint, aquesta tendència es presenta només des del vessant més problemàtic per la societat, sobretot pel que fa a la sostenibilitat del sistema de pensions o de salut. En canvi, en menys ocasions s’emfatitza el gran actiu social que representen les persones grans, tot aprofundint en la diversitat de franges d’edat, de situacions de salut, de condicions socioeconòmiques i de condicions materials, per citar algunes de les dimensions més rellevants.

En aquest sentit, l’habitatge i el seu entorn, des de l’edifici a l’espai públic, són elements que poden incidir de manera molt notable en les condicions de vida de la gent gran. Ara bé, ho poden fer en ambdós sentits, bé dificultant la seva realització personal i social, o bé potenciant la seva integració i participació en les dinàmiques de la nostra societat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC