• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La Directiva de Serveis i com millorar la regulació van centrar el debat del Seminari de Dret Local
La Directiva de Serveis i com millorar la regulació van centrar el debat del Seminari de Dret Local


El divendres 8 de novembre, la Federació de Municipis de Catalunya va celebrar la sessió del Seminari de Dret Local corresponent al mes de novembre. En aquesta ocasió, el debat central va anar sobre el compliment d'una dècada de la transposició de la Directiva de Serveis, i sobre quines són les eines al nostre abast per millorar la regulació: els principis i les tècniques per a una bona regulació

11/11/2019

La sessió del divendres es va iniciar, com és habitual, amb un informe de l'actualitat jurídica; per continuar amb una explicació de què han suposat els 10 anys de la transposició de la Directiva de Serveis, a càrrec d’Alba Nogueira López, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Santiago de Compostela. Seguidament, la ponència d’Andrés Betancor Rodriguez, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, va versar sobre quins són els principis i les tècniques per millorar la regulació.

En la segona part de la sessió, es van constituir els dos grups de treball; un, sobre personal, règim jurídic, hisenda i serveis; i l’altre sobre ordenació del territori, urbanisme i medi ambient.

En el primer grup, per parlar d’administració electrònica i arxius locals; reptes i possibilitats, vam comptar amb Jordi Vilamala Salvans, cap de la Secció d’Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona, que va basar la seva intervenció en 6 grans eixos: el marc normatiu i tècnic, la gestió del document, els processos del document, les eines del document, nous reptes i quines serien les conclusions. Per la seva banda, al grup segon, Xavier Silvestre Castejón, lletrat consistorial de l’Ajuntament de Barcelona, ens va informar sobre la regulació per mitjà d’ordenança i de planejament urbanístic de les associacions cannàbiques. En aquest sentit, va explicar quin és el règim jurídic (què es pot fer i què no), en què es diferencien les associacions i els clubs cannàbics, quins són els intents de regulació autonòmica, les regulacions municipals i la darrera jurisprudència, entre d’altres.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió octubre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC