• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Amb quins problemes ens podem trobar avui a l’aplicar la Llei de contractes?
Amb quins problemes ens podem trobar avui a l’aplicar la Llei de contractes?


La Federació de Municipis de Catalunya celebra aquest matí la sessió del Seminari de Dret Local corresponent al mes de febrer, en la què, a més d’analitzar les problemes actuals de la Llei de contractes del sector públic; també informa de quins són els drets subjectius socials, econòmics i culturals i quina és la seva exigibilitat judicial

14/02/2020

La sessió del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, ha començat com és habitual amb l’informe de l’actualitat jurídica. A continuació, José María Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa, ha parlat de la Llei de contractes. En aquest sentit, ha analitzat els principals objectius de la reforma europea de contractació pública i el seu significat pràctic; ha fet una ‘primera’ valoració sobre el significat de la nova Llei de contractes (cap a una contractació pública transparent i amb vocació estratègica); i ha enumerat les principals novetats.

La segona ponència va a càrrec de Guillermo Escobar Roca, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat d’Alcalà d’Henares. En la seva intervenció, ha fet algunes precisions, com què son els drets subjectius, quins tipus de drets subjectius hi ha, i quina relació hi ha entre ells. També ha parlat dels drets econòmics socials i culturals i dels drets fonamentals socials de prestació.com a drets judicialment exigibles, fent una crítica a la tesi majoritària. Ha analitzat els drets socials en la llei i en els tribunals; i finalment ha posat sobre la taula el problema dels drets fonamentals socials de prestació no desenvolupats o amb desenvolupament insuficient en la llei (la lluita per la justícia social). Ha acompanyat la seva ponència amb dos articles: el primer, sobre els drets socials com a drets fonamentals: aproximació preliminar al problema de la seva justiciabilitat; i el segon, sobre determinació particular pels tribunals ordinaris.

Al grup de treball sobre personal, règim jurídic, hisenda i serveis, Alfredo Galán Galán, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, parlarà sobre l’exercici de l’acció de responsabilitat derivada de l’anul·lació d’actes o disposicions administratives de caràcter general: base legal i base jurisprudencial; i la responsabilitat patrimonial de l’administració per anul·lació de llicències urbanístiques.

Al grup II, sobre ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, per tractar la lluita contra la contaminació acústica des de l'Administració local, intervindrà Josep M. Aguirre i Font, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, que introduirà el problema del soroll, quines competències tenen les administracions, quin és el paper que hi juguen, quins son els instruments de lluita contra el soroll, la responsabilitat patrimonial (per inactivitat o per mal funcionament), les problemàtiques de la regulació local i quina és la darrera jurisprudència del TEDH.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC