• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals s'interactua en els centres de treball
Mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals s'interactua en els centres de treball


Ahir, el DOGC número 8092, de 22 de març de 2020, va aprovar una resolució que concreta quines són les mesures de distància entre els treballadors i les treballadores que interactuen en els centres de treball. Aquesta mesura no serà d'aplicació als treballadors i treballadores que per raó de la seva activitat s'entén que han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com els casos de professionals sanitaris, de la xarxa de serveis socials, dels cossos i forces de seguretat de l'Estat (Resolució TSF/759/2020, de 22 de març)

23/03/2020

L’article 10 del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma ocasionada pel COVID-19, que dicta mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals, estableix que en tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i persones treballadores mantinguin la distància de seguretat de com a mínim un metre, amb la finalitat d'evitar contagis.

El contingut d'aquesta resolució podrà ser objecte d'adequació en funció de l'evolució de l'epidèmia i de les instruccions de les autoritats sanitàries.

La resolució té efectes des de la seva publicació al DOGC i té una vigència mínima de 15 dies, i és susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Correcció d'errades de la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC