• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es restableixen els controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Es restableixen els controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19


El restabliment temporal dels controls a les fronteres interiors s'aplicarà des 00:00 hores de el 17 de març de 2020, fins a les 24:00 hores del 26 de març de 2020 i afectarà les fronteres interiors terrestres Ordre INT/239/2020, de 16 de març, publicada al BOE número 70, de 16 de març de 2020)

16/03/2020

Només es permetrà l'entrada a territori nacional, per via terrestre, a les següents persones:

a) Ciutadans espanyols.

b) Residents a Espanya.

c) Treballadors transfronterers.

d) Aquelles que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat.

Queda exceptuat d'aquestes restriccions el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a l'exercici de funcions oficials. Amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i de preservar la cadena de proveïment, aquestes mesures no són aplicables al transport de mercaderies.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC