• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID -19
Es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID -19


El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, publicat al BOE número 73, de 18 de març, modifica l'article 7.1 del Reial decret 465/2020, establint que mentre sigui vigent la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les activitats que concreta o aquelles de naturalesa anàloga, i que s'han de fer individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada

18/03/2020

Pel que fa a l’article 10, relatiu a les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals, se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili. En qualsevol cas, s'ha de suspendre l'activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què s'estigui desenvolupant.

També es modifica la disposició addicional tercera per permetre que les entitats de sector públic puguin acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. I s’estableix que la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis a què es fa referència l'RD no és aplicable als procediments administratius en els àmbits de l'afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social; ni als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni tampoc afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC