• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Instruccions sobre el transport per carretera
Instruccions sobre el transport per carretera


L'Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, publicada al BOE número 74, de 19 de març de 2020, estableix que als transports públics de mercaderies per carretera estarà permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle, quan sigui necessari per raó del tipus de transport a realitzar. En tot cas, hauran de observar les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi de l'COVID-19

19/03/2020

Per tal de garantir l'adequat funcionament de les operacions de transport de mercaderies i assegurar el necessari abastiment de productes a la població, es permet l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor, així com els establiments d'activitats connexes de venda de peces i accessoris amb venda directa als tallers de reparació, però sense obertura al públic general. En tot cas, hauran d'observar les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi de l'COVID-19.

Aquesta ordre és aplicable des de la seva publicació al BOE (que s’ha produït el 19 de març de 2020) fins a la finalització de la declaració de el període de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC