• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Adquisició i distribució de mascaretes
Adquisició i distribució de mascaretes


El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana procedirà a adquirir de forma centralitzada un màxim de 8.000.000 de màscares protecció FFP2 a fi de la seva posterior distribució en l'àmbit de sector del transport, amb motiu de la situació d'emergència de salut pública provocada pel COVID-19. L'esmentada adquisició es realitzarà a favor dels destinataris que s'indiquen en aquesta Ordre (TMA/263/2020, de 20 de març, publicada al BOE número 78, de 21 de març de 2020)

21/03/2020

Les màscares seran adquirides per a la seva posterior distribució a el personal que presta els seus serveis en el sector del transport en àrees de risc, segons els criteris indicats amb caràcter general pel Ministeri de Sanitat, distribuint als treballadors relacionats amb el servei de transport públic de competència estatal, autonòmica i local, així com als treballadors de l'àmbit privat relacionats amb el transport de viatgers i de mercaderies en tot el territori nacional, a fi de garantir l'abastament. La distribució es realitzarà d'acord amb els criteris i percentatges de repartiment assenyalats en l'article 5 de l’ordre.

En l'àmbit del transport per carretera, s'inclou en aquesta Ordre el transport públic de viatgers, tant en vehicles de turisme com a vehicles de més de nou places, el que implica, transports regulars de viatgers d'ús general, regulars d'ús especial, discrecionals en autobús, taxis i arrendament de vehicle amb conductor, tant de competència estatal, com autonòmica o local. A més, el transport per carretera en aquesta Ordre inclou el transport públic de mercaderies realitzat per empreses autoritzades.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC