• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures excepcionals per expedir la llicència d'enterrament i la destinació final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Mesures excepcionals per expedir la llicència d'enterrament i la destinació final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19


L’Ordre SND/272/2020, de 21 de març, publicat al BOE número 79, de 22 de març, té per objecte l'establiment de condicions especials per a l'expedició de llicències d'enterrament, així com per a la determinació de la destinació final dels cadàvers que resultin de les defuncions que es produeixin durant la vigència de l'estat d'alarma declarat per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19

22/03/2020

Aquesta ordre és aplicable a tots els morts que es produeixin a Espanya durant la vigència de l'estat d'alarma, independentment de la seva causa, a excepció de les defuncions en els quals hi ha indicis de mort violenta, en el cas s'estarà el criteri de la autoritat judicial corresponent.

La inscripció en el Registre Civil i la posterior expedició de la llicència d'enterrament podran realitzar-se per l'autoritat competent sense que hagin de transcórrer al menys vint hores des de la defunció.Així mateix, l'enterrament, incineració o donació a la ciència del cadàver, podran realitzar-se sense haver d'esperar que es compleixin quatre hores des de la defunció, sempre que aquest fet no sigui contrari a la voluntat del difunt o la dels seus hereus.Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al BOE, i mantindrà la seva vigència fins a la finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el que inclou les seves possibles pròrrogues.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC