• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya
Subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya


Aquesta línia de subvencions té per objecte la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya; és a dir, el conjunt d'estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics (Ordre TES/31/2020, de 20 de març, publicada al DOGC número 8095, de 25 de març de 2020)

25/03/2020

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes de custòdia de promoció i els de consolidació. Les actuacions proposades en el projecte de custòdia han de tenir coherència territorial o funcional entre si. No són objecte de subvenció, d'acord amb aquestes bases, els projectes de custòdia centrats en parcs i jardins urbans, ja siguin públics o privats, espais verds i altres espais de tipologia natural però classificats com a sòl urbà o urbanitzable.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC