• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'estableixen mesures en matèria de transport d'animals
S'estableixen mesures en matèria de transport d'animals


Ordre TMA/279/2020, publicada al BOE número 82, de 25 de març de 2020

25/03/2020

Es declara la validesa d'autoritzacions dels transportistes, mitjans de transport i contenidors, així com dels certificats de formació dels conductors o cuidadors la data d'expiració s'hagi produït a partir del dia 1 de març, fins a 120 dies després de la finalització de la declaració de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix.

Aquest termini de 120 dies podrà ser ampliat mitjançant resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, si les circumstàncies ho fessin necessari, per un màxim de 30 dies addicionals. Els quaderns de bord o fulls de ruta tindran validesa tot i no haver estat segellats per l'autoritat competent fins a 7 dies després de la finalització de la declaració de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix, podent ser ampliat el termini mitjà de resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, si les circumstàncies ho fessin necessari, per un màxim de 7 dies addicionals. Aquestes previsions tindran efectes a tot el territori nacional, sense perjudici de la seva comunicació a la Comissió Europea.

S'exceptua de l'acompliment dels temps de descans establerts en el capítol V de l'annex I del Reglament (CE) núm 1/2005, del Consell, de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes i pel qual es modifiquen les directives 64/432 / CEE i 93/119 / CE i el Reglament (CE) núm 1255/1997, per a tots aquells moviments d'animals que es realitzin durant l'estat d'alarma. La durada del temps total de viatge serà la màxima permesa en aquest capítol exceptuant el temps de descans.

Aquesta ordre serà d'aplicació des de la seva publicació al BOE fins a la finalització del període de l'estat d'alarma.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC