• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen certes condicions als serveis de mobilitat, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs
S'estableixen certes condicions als serveis de mobilitat, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs


Es prohibeix la realització de qualsevol tipus de vols des de qualsevol aeroport situat a la República d'Itàlia a qualsevol aeroport situat en el Regne d'Espanya a partir de les 00:00 hores del dia 25 de març de 2020 (Ordre TMA/278/2020, de 24 de març, publicada al BOE número 82, de 25 de març de 2020)

25/03/2020

Disposició addicional primera. Modificació de l'Ordre TMA / 254/2020, de 18 de març, per la qual es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri.

Es modifica l'article 3.4 de l'Ordre TMA / 254/2020, de 18 de març, per la qual es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri. En aquest sentit el transport públic, privat complementari i particular de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, dut a terme en el marc dels supòsits de desplaçament autoritzats en l'article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en els quals hagi de viatjar més d'una persona en el vehicle, respectarà que vagi com a màxim una persona per cada fila de seients, mantenint-se la major distància possible entre els ocupants.

Aquesta ordre estarà vigent des de la seva publicació al BOE i fins a la finalització del període l'estat d'alarma.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC