• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries
Es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries


Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, publicada al BOE número 82, de 25 de març de 2020

25/03/2020

Es declaren com serveis essencials els allotjaments turístics recollits en l'annex d'aquesta ordre, que es mantindran tancats a el públic en general però han de permetre l'allotjament d'aquells treballadors que hagin de realitzar tasques de manteniment, assistència sanitària, reparació i execució d'obres d'interès general , proveïment de productes agraris i pesquers, i tripulacions dels vaixells pesquers, així com serveis complementaris a les mateixes, en l'àmbit sanitari, portuari, aeroportuari, viari i ferroviari, alimentari, salvament i seguretat marítim, la instal·lació, manteniment i reparació de xarxes de telecomunicacions i centres de processos de dades, subministrament d'energia i aigua, subministrament i serveis de transport de mercaderies o de viatgers lligats a les activitats permeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la normativa de desenvolupament, així com de serveis essencials com les forces i cossos de seguretat i els treballadors que han de desenvolupar les activitats incloses en els articles 17 i 18 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març. En tot cas, hauran d'observar les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi del COVID-19.

Addicionalment, per resolució del ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, es podrà ampliar, modificar, revisar o actualitzar el llistat d'allotjaments turístics recollits en l'annex d'aquesta ordre quan sigui necessari per garantir la prestació dels serveis inclosos en aquest article, d'acord a la petició realitzada pel departament ministerial corresponent.

Aquests allotjaments turístics permetran l'allotjament de persones que s'hagin de desplaçar per atendre majors, menors, dependents, persones amb discapacitat, persones especialment vulnerables o amb necessitats d'atenció sanitària, entre d'altres supòsits, de conformitat amb les situacions que preveu els apartats b), c), d), e) i g) de l'article 7.1 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, així com a totes aquelles persones que per causa de força major o situació de necessitat requereixin assegurar allotjament puntual amb urgència. La resta d'allotjaments turístics que no figurin a l'annex d'aquesta ordre poden prestar allotjament exclusivament als col·lectius esmentats en els articles 1 i 2. En aquest cas, hauran d'observar les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi del COVID-19.

Els allotjaments a què es refereixen els articles anteriors han de prestar servei de restauració i qualsevol altre servei que sigui necessari per a la correcta prestació el servei d'allotjament, quan així estiguin habilitats per a això, exclusivament a les persones que es trobin allotjades en els mateixos. Sense perjudici de l'anterior, es podrà permetre l'accés a les instal·lacions i serveis de neteja i restauració als transportistes professionals de mercaderies, encara que no es trobin allotjats. En tot cas, en la prestació d'aquests serveis hauran d'observar les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi del COVID-19.

Aquesta ordre serà d'aplicació des de la seva publicació al BOE fins a la finalització del període de l'estat d'alarma.

Segons l’annex els establiments a Catalunya són els següents:

Barcelona. Atenea Barcelona Aparthotel.

Barcelona. BAH Barcelona Airport Hotel.

Barcelona. Catalonia Atenas.

Barcelona. Catalonia Barcelona plaza.

Barcelona. Expo Hotel Barcelona.

Barcelona. Frontair Congress Aeropuerto.

Barcelona. Hotel Barcelona.

Barcelona. Hotel Sallés Ciutat del Prat.

Barcelona. ibis Budget Barcelona Aeropuerto Viladecans.

Barcelona. NH Cornellà.

Barcelona. NH Sant Boi.

Barcelona. NH Sants.

Barcelona. Novotel Barcelona Cornella.

Castelldefels. Hotel Flora Parc.

Figueras. El Travé.

Cataluña. Girona. La Junquera. Hotel Nacional.

Cataluña. Tarragona. Tortosa. Hotel Tortosa Parc.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC