• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents de la República Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destinació a ports espanyols per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19
Es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents de la República Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destinació a ports espanyols per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19


Ordre TMA/286/2020, de 25 de març, publicada al BOE número 83, de 26 de març de 2020

26/03/2020

Es manté la prohibició de l'entrada en els ports espanyols als vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells de passatge que prestin servei de línia regular entre ports de la República d'Itàlia i el Regne d'Espanya que hagin embarcat passatgers a port italià, amb excepció dels conductors dels camions tractors de la mercaderia rodada. Es manté la prohibició de l'entrada en ports espanyols dels vaixells de passatge tipus creuer procedents de qualsevol port.

Aquestes prohibicions entraran en vigor a partir de les 00:00 hores del dia 27 de març de 2020 fins les 23:59 hores del dia 9 d'abril de 2020. Es prorroguen les excepcions i les obligacions d'informació en els termes que preveuen els apartats quart i cinquè de l'Acord de Consell de Ministres de 12 de març de 2020.

Aquesta ordre és aplicable des de la seva publicació al BOE fins a la finalització de el període de l'estat d'alarma o fins que hi hagi circumstàncies que justifiquin una nova ordre modificant els termes de la present.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC