• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19
S'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19


Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l'COVID-19 (publicada al BOE número 83, de 26 de març de 2020)

26/03/2020

La resolució estableix les condicions aplicables i requisits a complir de la primera línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l'COVID-19. Els detalls es contemplen en l'annex I. Aquesta línia ascendirà a un import de 20.000 milions d'euros. Mitjançant aquest primer tram, el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital avalarà el finançament atorgat per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagaments a empreses i autònoms per pal·liar els efectes en la seva activitat com a conseqüència del COVID-19. Els avals del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital seran gestionats a través del Institut de Crèdit Oficial en els termes que preveu l’acord.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC