• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Segona adquisició i distribució de mascaretes per part de Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Segona adquisició i distribució de mascaretes per part de Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana


El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana procedirà a adquirir de forma centralitzada un màxim de 5.000.000 de màscares protecció FFP2 a fi de la seva posterior distribució en l'àmbit de sector del transport, amb motiu de la situació d'emergència de salut pública provocada pel COVID-19 (Ordre TMA/292/2020, de 26 de març, publicada al BOE número 85, de 27 de març de 2020)

27/03/2020

L'esmentada adquisició es realitzarà a favor dels destinataris següents:.

Les màscares seran adquirides per a la seva posterior distribució al personal que presta els seus serveis en el sector del transport en àrees de risc, segons els criteris indicats amb caràcter general pel Ministeri de Sanitat, distribuint als treballadors relacionats amb el servei de transport públic de competència estatal, autonòmica i local, així com als treballadors de l'àmbit privat relacionats amb el transport de viatgers i de mercaderies a tot el territori nacional, a fi de garantir l'abastament.

En l'àmbit del transport per carretera, s'inclou en aquesta ordre el transport públic de viatgers, tant en vehicles de turisme com en vehicles de més de nou places, cosa que implica transports regulars de viatgers d'ús general, regulars d'ús especial, discrecionals en autobús, taxis i arrendament de vehicle amb conductor, tant de competència estatal, com autonòmica o local. A més, el transport per carretera en aquesta ordre inclou el transport públic de mercaderies realitzat per empreses autoritzades.

La distribució concreta entre els destinataris es realitzarà tenint en compte les necessitats derivades de l'evolució de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 en el moment de la recepció del subministrament, els criteris indicats pel Ministeri de Sanitat i de acord amb les instruccions aprovades per la directora general de Transport Terrestre en l'exercici de l'habilitació que preveu la disposició final primera de l'Ordre TMA / 263/2020, de 20 de març, per la qual es regula l'adquisició i distribució de mascaretes per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Aquesta ordre serà d'aplicació des de la seva comunicació a l'ens públic ADIF-Alta Velocitat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC