• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies
S'exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies


Resolució de 26 de març de 2020, publicada al BOE número 85, de 27 de març de 2020

27/03/2020

La resolució exceptua temporalment a les operacions de transport de mercaderies afectades per aquestes circumstàncies de compliment de les normes establertes en els següents articles del Reglament núm. 561/2006:

Article 6.1: Permetre estendre la durada de el període de conducció diària sempre que es compleixin els requisits establerts per a les pauses i per als descansos diaris i setmanals.

Article 8.6: Reduir un descans setmanal de 45 hores a un descans continuat de, com a mínim, 24 hores, sense necessitat de compensació.

Article 8.8: Permetre que el conductor prengui el seu descans setmanal normal al vehicle, sempre que el vehicle vagi adequadament equipat per al descans de cada un dels conductors i estigui estacionat.

Les excepcions previstes seran d'aplicació als conductors que realitzin operacions de transport de mercaderies en tot el territori nacional.

Aquestes exempcions són aplicables des del dia 29 de març de 2020 fins al dia 12 d'abril de l'any 2020, ambdós inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC