• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març
Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març


S'autoritza la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta pròrroga s'estendrà fins a les 00:00 hores del dia 12 d'abril de 2020 i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març (Resolució de 25 de març de 2020, BOE número 86, de 28 de març de 2020)

28/03/2020

S'acorda la modificació pel Govern de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el sentit d'afegir una nova disposició addicional amb el tenor següent: «D'acord amb el que estableix l'apartat un de l'article vuitè de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc, el Govern ha de remetre setmanalment a al Congrés dels Diputats informació documental estructurada de la execució de les diferents mesures adoptades i valoració de la seva eficàcia per contenir el virus COVID-19 i mitigar el seu impacte sanitari, econòmic i social. »

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC